emotebreakthrough.com

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini berlaku sehubungan dengan, mengakses dan menggunakan laman web emotebreakthrough.com termasuk tetapi tidak terbatas pada sub-laman web kami yang berkaitan dan aplikasi terkait, semua fitur dan kandungannya (selanjutnya disebut sebagai Laman "Website") produk kami dan / atau perkhidmatan yang disediakan di bawah jenama "Emote Breakthrough Institute" dan sekutunya (termasuk syarikat induk, anak syarikat, syarikat berkaitan dan / atau bersekutu) (secara kolektif selanjutnya disebut sebagaiEBI”, “kami”, “Kami" atau "kami”).

Kami menghormati privasi individu berkenaan dengan maklumat peribadi (selanjutnya disebut sebagai "Data Peribadi") dan berkomitmen untuk melindungi privasi pengguna kami. Kebijakan Privasi ini dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang") dan menjelaskan bagaimana kami mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, berkongsi, memproses dan melindungi Data Peribadi anda dan pilihan anda berkenaan dengan Data Peribadi anda yang diberikan dan / atau dikumpulkan melalui Laman Web ini. Tanggungjawab hukum untuk mematuhi Undang-undang terletak pada EBI yang merupakan "pengguna data" di bawah Undang-Undang dan didaftarkan dengan demikian di Suruhanjaya Perlindungan Data Peribadi. Pematuhan dengan Dasar Privasi dan Akta ini adalah tanggungjawab semua pekerja dan kakitangan EBI.

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti sebelum terus mengakses Laman web ini dan / atau menyerahkan salah satu Data Peribadi anda kepada kami. Dengan menggunakan Laman web ini atau dengan berinteraksi dengan kami atau dengan memberikan kami Data Peribadi anda, anda telah membaca dan menyetujui dan / atau anda dianggap telah membaca dan menyetujui dan bersetuju untuk terikat dan menerima amalan privasi yang terkandung dalam Dasar Privasi ini tanpa had atau kelayakan. Selanjutnya, anda mengakui bahawa dengan mengklik pada butang "Saya Setuju" dan / atau "Kirim" atau serupa pada Dasar Privasi ini, anda mengesahkan pemahaman dan penerimaan anda terhadap Dasar Privasi ini dan ini akan menjadi tanda tangan anda. Sekiranya anda tidak menyetujui Dasar Privasi ini, segera hentikan akses anda ke Laman Web ini dan / atau jangan berikan kami Data Peribadi anda.

Kami berhak untuk membuat perubahan pada Dasar Privasi ini pada bila-bila masa atau dari semasa ke semasa dan mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut jika anda terus mengakses dan / atau menggunakan kami Laman web atau produk dan / atau perkhidmatan selepas perubahan. Sebarang perubahan akan diposkan dan / atau diumumkan dalam Dasar Privasi ini di Laman Web kami. Anda digalakkan untuk selalu memeriksa / mengunjungi / membaca Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa setiap kali anda mengunjungi Laman web kami untuk memastikan anda mengetahui dan memahami perubahan (jika ada) yang dilakukan dan bagaimana Data Peribadi anda diberikan kepada kami terpakai.

Sekiranya terdapat pertentangan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu dalam Dasar Privasi, versi Privasi Dasar Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Maklumat yang Kami Kumpulkan

A. Data Peribadi

Kami mengumpulkan maklumat peribadi mengenai anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti tentang diri anda sendiri atau bersama dengan data lain yang kami kumpulkan atau akses kepada mereka, termasuk tetapi tidak terhad kepada, nama, usia, jantina, tarikh lahir, status perkahwinan anda, bangsa, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, alamat kediaman dan/atau pejabat, nombor kad pengenalan/pasport, butiran bank, maklumat kad kredit, maklumat masuk akaun, maklumat komputer teknikal (contohnya alamat IP), maklumat penggunaan laman web, kandungan yang dihasilkan pengguna dan/atau maklumat lain mengenai anda yang telah anda berikan kepada kami dari masa ke semasa.

Data Peribadi anda dikumpulkan dari pelbagai sumber termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut: -
(a) terus dari anda dengan apa cara sekalipun dan/atau dengan cara apa pun;
(b) diperoleh secara bebas dari sumber yang tersedia untuk umum atau sumber lain yang sah;
(c) melalui Laman Web dan dari kuki yang digunakan di Laman Web; dan
(d) diperoleh daripada pihak ketiga.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui Laman Web digunakan untuk memperbaiki kandungan Laman web kami dan/atau untuk digunakan untuk tujuan pemasaran kami. Ia tidak dikongsi dengan organisasi lain untuk tujuan komersial kecuali dinyatakan secara khusus di sini. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda antara lain untuk tujuan berikut, yang mungkin atau mungkin tidak relevan untuk semua pengguna:
(1) untuk mempromosikan, mengiklankan, meningkatkan dan/atau menyampaikan produk dan atau perkhidmatan kami kepada anda yang ditawarkan oleh kami atau pihak ketiga yang anda minta atau yang kami fikir mungkin menarik bagi anda atau komunikasi dari anda kepada kami;
(2) untuk mengesahkan pematuhan anda terhadap terma dan syarat;
(3) untuk peningkatan kandungan dan/atau tujuan maklum balas dan/atau memberikan layanan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan;
(4) untuk menghubungi anda, bila perlu, mengenai penggunaan Laman Web dan/atau produk dan/atau perkhidmatan kami oleh anda; dan
(5) untuk menghantar jemputan ke acara kami, berita terkini dan tawaran untuk tujuan pemasaran;
(6) untuk memproses transaksi pembayaran anda yang berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan kami;
(7) tujuan maklumat dan keselamatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengurus dan mentadbir e-mel, mengendalikan dan menyiasat sebarang masalah yang berkaitan dengan keselamatan
(8) tujuan undang-undang (termasuk tetapi tidak terbatas pada mendapatkan nasihat undang-undang dan penyelesaian sengketa) atau mengungkapkan Data Peribadi kepada pihak kerajaan dan/atau pihak ketiga yang diberi kuasa sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang; dan
(9) untuk beberapa situasi yang dinyatakan di bawah ini untuk melayani anda dengan lebih baik.

Rakan kongsi:Kami mungkin menyediakan perkhidmatan dan / atau menjual barisan produk bersama-sama dengan perniagaan lain. Untuk tawaran jenama bersama ini di mana pihak ketiga terlibat dalam transaksi anda, kami mungkin berkongsi dan/atau bersama-sama mengumpulkan maklumat pelanggan yang berkaitan dengan transaksi tersebut dengan pihak ketiga tersebut. Pada halaman pendaftaran jenama bersama, kami akan menyatakan siapa yang mengumpulkan atau menerima maklumat dan pernyataan privasi siapa yang mengatur penggunaannya sehingga anda akan mengetahui pada saat anda membuat akaun anda bagaimana maklumat anda akan digunakan.

Entiti Bersekutu: Kami boleh berkongsi dan/atau bersama-sama mengumpulkan maklumat dengan entiti syarikat induk, anak syarikat, yang berkaitan dan/atau syarikat kami. Berkongsi maklumat membantu kami menjadikan pengalaman pelanggan anda lebih lancar dan cekap dengan membolehkan kami meningkatkan usaha pemasaran kami untuk menargetkan keperluan pelanggan dengan lebih baik, melancarkan proses kami dan menggabungkan sistem perniagaan belakang tabir kami. Sekiranya perniagaan kami dijual atau diperoleh oleh pihak ketiga, kami juga akan memindahkan maklumat anda sebagai sebahagian daripada perniagaan yang dijual kepada pihak ketiga tersebut. Anda dengan ini memberi persetujuan kepada kami bahawa Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami atau kepada penyedia perkhidmatan dan/atau produk pihak ketiga kami boleh dipindahkan di dalam atau di luar Malaysia, di mana kami menganggapnya perlu untuk tujuan penyediaan perkhidmatan dan/atau produk kepada anda. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa Data Peribadi tidak boleh digunakan selain daripada bahagian tujuan yang dinyatakan di sini dan untuk memastikan kerahsiaan Data Peribadi dengan secukupnya.

Testimoni: Dengan persetujuan anda, kami boleh menghantar testimoni anda beserta nama anda di Laman Web kami. Sekiranya anda ingin mengemas kini atau menghapus testimoni anda, anda boleh menghubungi kami di emotebreakthrough@gmail.com

Penggunaan E-mel: Dengan mendaftarkan alamat e-mel anda di Laman web ini, anda bersetuju untuk menerima e-mel dari kami. Anda boleh membatalkan penyertaan anda dalam mana-mana senarai e-mel ini pada bila-bila masa dengan mengklik pautan pilihan keluar atau berhenti langganan yang disertakan dalam e-mel masing-masing. Kami hanya menghantar e-mel kepada orang yang telah memberi kuasa kepada kami untuk menghubungi mereka, baik secara langsung, atau melalui pihak ketiga. Kami tidak menghantar e-mel komersial yang tidak diminta.

Dengan menyerahkan alamat e-mel anda, anda juga setuju untuk mengizinkan kami menggunakan alamat e-mel anda untuk penyasaran khalayak tersuai di laman web seperti Facebook, di mana kami memaparkan iklan khusus kepada orang tertentu yang telah memilih untuk menerima komunikasi dari kami.

Telefon: Di samping itu, anda bersetuju bahawa dengan menyerahkan maklumat hubungan telefon anda di Laman web ini dan/atau mendaftar untuk menerima produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di sini, anda dengan ini memberi persetujuan kepada kami bahawa Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami atau pada perkhidmatan pihak ketiga kami dan/atau penyedia produk boleh dipindahkan di dalam atau di luar Malaysia, di mana kami menganggapnya perlu untuk tujuan penyediaan perkhidmatan dan/atau produk kepada anda. Kami akan berusaha untuk memastikan bahawa Data Peribadi tidak boleh digunakan selain daripada bahagian tujuan yang dinyatakan di sini dan untuk memastikan kerahsiaan Data Peribadi dengan secukupnya.

B. Maklumat Bukan Peribadi

Apabila anda mengakses Laman Web kami dan/atau menggunakan salah satu produk dan/atau perkhidmatan kami yang ditawarkan oleh kami, kami secara automatik (iaitu bukan dengan pendaftaran) mengumpulkan maklumat bukan peribadi (contohnya jenis penyemak imbas Internet dan sistem operasi yang digunakan, nama domain dari laman web yang anda datang, jumlah lawatan, purata masa yang dihabiskan di laman web, halaman yang dilihat).

Kami menggunakan maklumat ini untuk membantu menjadikan pengalaman anda lebih menyeronokkan, mengukur aktiviti laman web untuk mengenal pasti penambahbaikan masa depan yang harus dibuat dan menyusun data agregat untuk membantu melayani pengunjung laman web dengan lebih baik. Kami mengekalkan pemilikan maklumat bukan peribadi ini dan kami tidak berkongsi maklumat jenis ini mengenai pengguna individu dengan pihak ketiga.

 1. KukiKami mungkin menggunakan kuki dan teknologi pelacakan lain untuk memudahkan pentadbiran dan navigasi, untuk lebih memahami dan memperbaiki dan memperibadikan penggunaan Laman web kami dan untuk memberikan anda pengalaman dalam talian yang disesuaikan. Kuki adalah sebahagian kecil maklumat yang disimpan di cakera keras komputer atau peranti anda untuk tujuan penyimpanan rekod dan digunakan oleh kami untuk mengesan lawatan anda. Kuki boleh digunakan untuk menyimpan pilihan anda untuk kemudahan dan keselesaan anda semasa menggunakan laman web.

  Harap maklum bahawa anda boleh memilih untuk mengkonfigurasi tetapan pada komputer atau peranti atau penyemak imbas web anda untuk menghapus atau menyekat kuki. Namun, memilih untuk melakukannya dapat mengurangkan fungsi Laman Web, kualiti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan dan/atau produk atau dari memiliki akses ke beberapa fungsi dan/atau perkhidmatan di Laman web kami atau perisian yang dihosting web yang berjalan Laman Web kami. Sekiranya berlaku, kami tidak akan bertanggungjawab atas gangguan, penyediaan atau kehilangan produk dan/atau perkhidmatan dan/atau atas sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang timbul di dalamnya.
 1. Tindakan Pihak KetigaLaman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga lain di internet. EBI tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab atas tindakan pihak ketiga yang dihubungkan dari Laman Web kami. Anda harus mengkaji semula dasar privasi mereka sebelum mengirimi mereka Data Peribadi.

  Walaupun kami tidak bertanggungjawab atas tindakan pihak ketiga tersebut, anda boleh memberikan maklum balas dari masa ke semasa mengenai pengalaman anda dengan pihak ketiga yang sedang kami bekerjasama agar kami dapat meningkatkan perkhidmatan masa depan kami kepada semua pelanggan/pengguna.
 1. Privasi Kanak-kanakKami tidak sengaja mengumpulkan Data Peribadi dari individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih dan bahawa anda sepenuhnya mampu dan kompeten untuk bersetuju untuk terikat dan menerima terma dan syarat yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini tanpa batasan atau kelayakan, dan untuk patuh dan mematuhi terma dan syarat ini. Sekiranya anak kecil anda telah memberikan Data Peribadi kepada kami, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di emotebreakthrough@gmail.comsekiranya anda mahu maklumat anak anda dipadamkan dari rekod kami.
 2. Komitmen terhadap Keselamatan Data

  Semua maklumat yang dikumpulkan dari anda disimpan dan diproses dalam persekitaran yang selamat dari segi teknikal dan fizikal. Walaupun kami akan berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan rancangan keselamatan yang dianggap memadai oleh kami untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak menjamin bahawa Laman Web akan bebas dari kecerobohan keselamatan.

  Apabila pengguna diminta memberikan maklumat kad kreditnya, kami menyediakan persekitaran yang selamat melalui sistem rakan kongsi kami menggunakan enkripsi SSL standard industri atau protokol SET untuk melindungi maklumat sensitif dalam talian, dan kami melakukan semua yang kami mampu untuk melindungi maklumat pengguna di luar talian. Malangnya, tiada penghantaran data melalui internet dapat dijamin selamat 100%. Akibatnya, sementara kami mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan Data Peribadi yang anda kirimkan kepada kami, dan anda melakukannya atas risiko anda sendiri.

  Sebaik sahaja ada Data Peribadi yang dimiliki, kami akan mengambil langkah wajar untuk melindungi maklumat tersebut dari penyalahgunaan dan kehilangan dan dari akses, pengubahsuaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Segala Data Peribadi yang anda berikan akan disimpan oleh kami selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 1 di atas atau sebagaimana yang diperlukan untuk memenuhi peraturan perundangan, keperluan perakaunan atau untuk melindungi kepentingan kami.

 1. Hubungi KamiDi bawah Akta ini, anda berhak untuk mengakses Data Peribadi anda yang kami miliki, tertakluk kepada pembayaran yuran yang ditetapkan kepada kami, dan untuk meminta pembetulan Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini , minta kami berhenti memproses Data Peribadi anda untuk pemasaran langsung, batasi pemprosesan Data Peribadi anda dan/atau buat pertanyaan mengenai Data Peribadi anda, merujuk lebih jauh pada sekatan undang-undang dan/atau syarat-syarat kontrak yang berlaku.

  Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini atau jika anda ingin meminta akses ke Data Peribadi anda atau menarik balik persetujuan anda untuk komunikasi pemasaran di masa depan, anda boleh mengirim permintaan anda dengan menulis e-mel kepada kami ke 
  emotebreakthrough@gmail.com
 1. KerahsiaanData Peribadi yang kami simpan akan dirahsiakan sesuai dengan Dasar Privasi ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mungkin berlaku.

  Sebarang pertanyaan, komen, cadangan atau maklumat selain dari Data Peribadi yang dihantar atau diposkan ke Laman Web ini, atau mana-mana bahagian Laman Web ini oleh pengguna akan dianggap diberikan secara sukarela kepada kami secara tidak rahsia dan bukan hak milik.

  Kami berhak untuk menggunakan, menghasil-semula, mendedahkan, menghantar, menerbitkan, menyiarkan dan/atau menyiarkan maklumat tersebut secara bebas tanpa merujuk kepada anda lagi. Apabila anda menjadi pemenang dalam peraduan atau menyertai mana-mana acara kami, kami boleh menerbitkan nama, gambar dan maklumat peribadi anda yang lain tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
 1. Pertanyaan LainSekiranya anda mempunyai pertanyaan atau aduan yang berkaitan dengan penggunaan atau pendedahan Data Peribadi anda, atau jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar dan amalan perlindungan data kami, sila hubungi kami di:

  Alamat E-mel: 
  emotebreakthrough@gmail.com